Start / Atrakcje / Muszyna

Muszyna


Muszyna położona jest na wysokości 450 m.n.p.m. nad rzeką Poprad i jej dwóch dopływów potoków Szczawnik i Muszynka.Pierwsze wzmianki o tej miejscowości zawarte są w akcie nadania

z 1209 roku, w którym to król węgierski Andrzej II zezwala na pobieranie cła. W owym czasie osada należała do rodu Niegowickich.

W 1288 roku miejscowośc została zapisana w testamencie przez Wysza , scholastyka kapituły krakowskiej. W XIV wieku król Władysław Łokietek przyłaczył te ziemie do królweszczyzny.

Prawa miejskie Muszyna otrzymuje w 1356 roku od Kazimierz Wielkiego.

30 lipca 1391 roku aby zjednać sobie duchowieństwo, król Władysław Jagiełło darowuje tzw klucz muszyński dwa miasta i 35 wsi biskupstwu krakowskiemu. Odtąd ziemie te traktowane były jako samodzielne jednostki administracyjne.

Muszyna wraz z kluczem była własnościa biskupstwa krakowskiego do 1781 roku a po rozbiorach przeszła na rzecz skarbu austriackiego.

W latach 20 XX wieku stała się uzdrowiskiem w wyniku starań uwczesnego burmistrza Antoniego Jurczaka. II wojna światowa i okupacja spowodowały dewastacje urządzeń uzdrowiskowych.

W 1958 roku w Muszynie wznowiono działalnośc uzdrowiskową.